Bible21Jozue17,5

Jozue 17:5

Mana­se­sovi tedy připadlo deset přídělů (mi­mo gi­leád­ské a bášan­ské země v Za­jordání),


Verš v kontexte

4 Ty před­stou­pi­ly před kněze Ele­aza­ra, před Jo­zuu, syna Nu­nova, a před iz­rael­ské vůd­ce se slovy: „Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi, že má­me do­stat dě­dictví mezi naši­mi bratry.“ A tak jim Jo­zue dal dě­dictví mezi bra­t­ry je­jich ot­ce, jak přikázal Hos­po­din. 5 Mana­se­sovi tedy připadlo deset přídělů (mi­mo gi­leád­ské a bášan­ské země v Za­jordání), 6 ne­boť Mana­se­sovy dce­ry ob­drže­ly dě­dictví mezi jeho sy­ny. Země Gi­leád připadla zbývajícím Mana­se­sovým synům.

späť na Jozue, 17

Príbuzné preklady Roháček

5 A pripadlo Manas­sesovi desať po­v­raz­cov krome toho, čo do­stal zo zeme Gileáda a Bázana, ktoré za Jor­dánom.

Evanjelický

5 Tak pri­pad­lo Menaššemu desať dielov ok­rem krajiny Gileád a Bášán za Jor­dánom.

Ekumenický

5 Tak pri­pad­lo Menaššemu desať dielov ok­rem krajiny Gileád a Bášan za Jor­dánom,

Bible21

5 Mana­se­sovi tedy připadlo deset přídělů (mi­mo gi­leád­ské a bášan­ské země v Za­jordání),

Bible21Jozue17,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček