RoháčekJózua11,4

Józua 11:4

A vy­šli oni aj všet­ky ich voj­ská s nimi, mnoho ľud­stva, jako pies­ku, ktorý je na brehu mora čo do množs­tva, i koní i vozov veľmi mnoho.


Verš v kontexte

3 ku Kananejovi na východe i na západe i k Amorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vr­choch a k Hevejovi pod Her­monom v zemi Mic­pa. 4 A vy­šli oni aj všet­ky ich voj­ská s nimi, mnoho ľud­stva, jako pies­ku, ktorý je na brehu mora čo do množs­tva, i koní i vozov veľmi mnoho. 5 A síduc sa všet­ci tí kráľovia prišli a táborili spoločne pri vodách Mérom, aby bojovali proti Iz­raelovi.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 A vy­šli oni aj všet­ky ich voj­ská s nimi, mnoho ľud­stva, jako pies­ku, ktorý je na brehu mora čo do množs­tva, i koní i vozov veľmi mnoho.

Evanjelický

4 Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi - národ tak počet­ný ako piesok na brehu mor­skom - s veľkým množs­tvom koní a vozov.

Ekumenický

4 Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi — toľko ľudí ako pies­ku na mor­skom brehu — s veľkým množs­tvom koní a vozov.

Bible21

4 Ti vy­táh­li se vše­mi svý­mi voj­s­ky – li­dí jako pís­ku na mořském bře­hu a ne­smírné množství koní a vozů.