RoháčekJeremiáš38,21

Jeremiáš 38:21

Ale keď odo­prieš vy­j­sť, toto je slovo, ktoré mi ukázal Hos­podin:


Verš v kontexte

20 Ale Jeremiáš po­vedal: Ne­vydajú. Počuj, prosím, na hlas Hos­podina v tom, čo ti hovorím, a bude ti dob­re, a tvoja duša bude žiť. 21 Ale keď odo­prieš vy­j­sť, toto je slovo, ktoré mi ukázal Hos­podin: 22 A hľa, všet­ky ženy, ktoré po­zos­taly v dome jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa, a ony samy povedia: Zvied­li ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia; tvoje nohy sú ponorené v bah­ne, uhly nazad.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale keď odo­prieš vy­j­sť, toto je slovo, ktoré mi ukázal Hos­podin:

Evanjelický

21 Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hos­podin:

Ekumenický

21 V prípade, že budeš od­mietať vzdať sa, zjavil mi Hos­podin toto slovo:

Bible21

21 Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hos­po­din ukázal: