RoháčekJán8,32

Ján 8:32

Evanjelium podľa Jána

a po­znáte prav­du, a prav­da vás vy­slobodí.


Verš v kontexte

31 Vtedy po­vedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zo­stanete v mojom slove, vprav­de ste mojimi učeník­mi 32 a po­znáte prav­du, a prav­da vás vy­slobodí. 33 Od­povedali mu: Semä Ab­rahámovo sme a ni­kdy sme ni­komu ne­slúžili; jako ty teda hovoríš, že v­raj budete slobod­ní?

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

32 a po­znáte prav­du, a prav­da vás vy­slobodí.

Evanjelický

32 A po­znáte prav­du a prav­da vás vy­slobodí.

Ekumenický

32 po­znáte prav­du a prav­da vás vy­slobodí.

Bible21

32 Po­zná­te prav­du a prav­da vás vysvobodí.“

RoháčekJán8,32