RoháčekJán6,53

Ján 6:53

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho kr­vi, ne­máte v sebe života.


Verš v kontexte

52 Vtedy sa do­hadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám ten­to môže dať jesť telo? 53 A Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho kr­vi, ne­máte v sebe života. 54 Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

53 A Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho kr­vi, ne­máte v sebe života.

Evanjelický

53 Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a ne­pijete Jeho krv, ne­máte života v sebe.

Ekumenický

53 Ježiš im po­vedal: Amen, amen, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Bible21

53 Ježíš jim ale ře­kl: „A­men, amen, říkám vám: Ne­bu­dete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemá­te v sobě život.

RoháčekJán6,53