RoháčekJán6,54

Ján 6:54

Evanjelium podľa Jána

Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.


Verš v kontexte

53 A Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho kr­vi, ne­máte v sebe života. 54 Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň. 55 Lebo moje telo je prav­divý po­krm a moja krv prav­divý nápoj.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

54 Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.

Evanjelický

54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.

Ekumenický

54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Bible21

54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v po­slední den.

RoháčekJán6,54