RoháčekJán1,51

Ján 1:51

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš od­povedal a riekol mu: Pre­to, že som ti po­vedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.


Verš v kontexte

50 Na­tanael od­povedal a riekol mu: Rab­bi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Iz­raelov! 51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Pre­to, že som ti po­vedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš. 52 A ďalej mu po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že od­teraz uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a so­stupovať na Syna človeka.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Pre­to, že som ti po­vedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.

Evanjelický

51 Po­tom mu po­vedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

Ekumenický

51 Po­tom mu po­vedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte ot­vorené nebo a Božích an­jelov vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

Bible21

51 A do­dal: „A­men, amen, říkám vám: Uvi­dí­te otevřené nebe a Boží an­děly, jak vy­stu­pují a se­stu­pují na Syna člověka.“

RoháčekJán1,51