Bible21Jan1,51

Jan 1:51

A do­dal: „A­men, amen, říkám vám: Uvi­dí­te otevřené nebe a Boží an­děly, jak vy­stu­pují a se­stu­pují na Syna člověka.“


Verš v kontexte

49 „Rabbi!“ zvo­lal Na­tanael, „­Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!“ 50 Ježíš mu od­po­věděl: „Věříš pro­to, že jsem ti ře­kl: Vi­děl jsem tě pod fí­kovníkem? Uvi­díš ještě větší věci.“ 51 A do­dal: „A­men, amen, říkám vám: Uvi­dí­te otevřené nebe a Boží an­děly, jak vy­stu­pují a se­stu­pují na Syna člověka.“

späť na Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Pre­to, že som ti po­vedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.

Evanjelický

51 Po­tom mu po­vedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

Ekumenický

51 Po­tom mu po­vedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte ot­vorené nebo a Božích an­jelov vy­stupovať a zo­stupovať na Syna človeka.

Bible21

51 A do­dal: „A­men, amen, říkám vám: Uvi­dí­te otevřené nebe a Boží an­děly, jak vy­stu­pují a se­stu­pují na Syna člověka.“

Bible21Jan1,51

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček