Roháček1. Mojžišova27,40

1. Mojžišova 27:40

Genesis

A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svoj­mu bratovi, ale bude raz, keď budeš panovať, že polámeš jeho jar­mo a shodíš ho so svojej šije.


Verš v kontexte

39 A Izák, jeho otec, od­povedal a riekol mu: Hľa, ďaleko od žír­nych polí zeme bude tvoje obyd­lie, a od nebes­kej rosy, k­torú dáva Bôh s hora. 40 A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svoj­mu bratovi, ale bude raz, keď budeš panovať, že polámeš jeho jar­mo a shodíš ho so svojej šije. 41 A Ezav zjav­ne nenávidel Jakoba pre požeh­nanie, ktorým ho požeh­nal jeho otec. A Ezav po­vedal vo svojom srd­ci: Pri­blížia sa dni smút­ku za môjho ot­ca, a za­bijem Jakoba, svoj­ho brata.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

40 A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svoj­mu bratovi, ale bude raz, keď budeš panovať, že polámeš jeho jar­mo a shodíš ho so svojej šije.

Evanjelický

40 Budeš sa živiť svojím mečom, slúžiť však budeš svoj­mu bratovi, No keď sa vzpružíš, od­hodíš jeho jar­mo zo svojej šije.

Ekumenický

40 Bude ťa živiť tvoj meč, budeš však slúžiť svoj­mu bratovi. No, keď sa po­sil­níš, zhodíš jeho jar­mo zo svojej šije.

Bible21

40 Bu­deš se živit svým meče­ma své­mu brat­ru bu­deš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha.“