Roháček5. Mojžišova22,23

5. Mojžišova 22:23

Deuteronomium

Keby sa stalo, že by diev­ka, pan­na, , bola za­snúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v mes­te a ležal by s ňou,


Verš v kontexte

22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela. 23 Keby sa stalo, že by diev­ka, pan­na, , bola za­snúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v mes­te a ležal by s ňou, 24 vtedy vy­vediete obi­dvoch ku bráne toho mes­ta a uhádžete ich kamením a zo­mrú, diev­ku pre­to, že nek­ričala súc v mes­te, a muža pre­to, že ponížil ženu svoj­ho blížneho, a tedy odpraceš také zlo zo svoj­ho stredu.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Keby sa stalo, že by diev­ka, pan­na, , bola za­snúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v mes­te a ležal by s ňou,

Evanjelický

23 Keby bola deva-pan­na za­snúbená s mužom, a stretol by ju v mes­te iný muž, a spal by s ňou,

Ekumenický

23 Keby bola deva, pan­na, za­snúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou,

Bible21

23 Když někdo ve městě po­tká dívku, pannu za­snou­benou jiné­mu muži, a vy­spí se s ní,