Ekumenický5. Mojžišova22,23

5. Mojžišova 22:23

Deuteronomium

Keby bola deva, pan­na, za­snúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou,


Verš v kontexte

22 Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela. 23 Keby bola deva, pan­na, za­snúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou, 24 obi­dvoch vy­veďte k bráne mes­ta a ukameňuj­te; devu pre­to, že ne­volala v meste o pomoc a muža pre­to, že zne­uc­til snúbenicu svoj­ho blížneho. Tak od­strániš zlo spomedzi seba.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Keby sa stalo, že by diev­ka, pan­na, , bola za­snúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v mes­te a ležal by s ňou,

Evanjelický

23 Keby bola deva-pan­na za­snúbená s mužom, a stretol by ju v mes­te iný muž, a spal by s ňou,

Ekumenický

23 Keby bola deva, pan­na, za­snúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou,

Bible21

23 Když někdo ve městě po­tká dívku, pannu za­snou­benou jiné­mu muži, a vy­spí se s ní,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček