Roháček5. Mojžišova22,22

5. Mojžišova 22:22

Deuteronomium

Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela.


Verš v kontexte

21 vtedy vy­vedú dievčinu ku dveriam domu jej otca a uhádžu ju mužovia jej mes­ta kamením, a zo­mrie pre­to, že vy­konala bláz­nov­stvo v Iz­raelovi smil­niac v dome svoj­ho ot­ca, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. 22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela. 23 Keby sa stalo, že by diev­ka, pan­na, , bola za­snúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v mes­te a ležal by s ňou,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela.

Evanjelický

22 Keby pri­stih­li muža, ktorý spal s vy­datou ženou, nech zo­mrú obi­dvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak od­stráň zlo z Iz­raela!

Ekumenický

22 Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela.

Bible21

22 Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou – muž, který s tou ženou spal, i ta že­na. Od­straň z Iz­rae­le zlo!