Roháček5. Mojžišova22,10

5. Mojžišova 22:10

Deuteronomium

Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi.


Verš v kontexte

9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice. 10 Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi. 11 Ne­ob­lečieš rúcha, zhotoveného z miešaného pradiva, ut­kaného z vlny a z ľanu spolu.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi.

Evanjelický

10 Neor spoločne na volovi i oslovi!

Ekumenický

10 Neor spoločným záp­rahom vola s oslom.

Bible21

10 Ne­o­rej vo­lem a os­lem za­přažený­mi spo­lu.