Roháček5. Mojžišova22,9

5. Mojžišova 22:9

Deuteronomium

Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice.


Verš v kontexte

8 Keď vy­stavíš nový dom, spravíš záb­rad­lie na svojej streche dookola, aby si ne­uvalil krvi na svoj dom, keby spadol nie­kto s neho. 9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice. 10 Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice.

Evanjelický

9 Ne­ob­sievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všet­ko semeno, ktoré si vy­sial, i úroda vinice ne­prepad­li svätyni.

Ekumenický

9 Ne­saď do svojej vinice iný druh rast­liny, aby celá úroda ne­prepad­la svätyni: vy­siate semeno i úroda vinice.

Bible21

9 Ne­o­sívej svou vi­nici dalším druhem se­mene. Ji­nak to vše pro­padne sva­ty­ni – jak úroda toho se­mene, tak plo­dy vi­nice.