Roháček5. Mojžišova22,11

5. Mojžišova 22:11

Deuteronomium

Ne­ob­lečieš rúcha, zhotoveného z miešaného pradiva, ut­kaného z vlny a z ľanu spolu.


Verš v kontexte

10 Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi. 11 Ne­ob­lečieš rúcha, zhotoveného z miešaného pradiva, ut­kaného z vlny a z ľanu spolu. 12 Spravíš si strap­ce na štyroch rohoch svoj­ho odevu, ktorým sa odievaš.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Ne­ob­lečieš rúcha, zhotoveného z miešaného pradiva, ut­kaného z vlny a z ľanu spolu.

Evanjelický

11 Ne­odievaj sa rúchom zhotoveným z miešaného pradiva: z vlny a z ľanu.

Ekumenický

11 Ne­ob­liekaj sa do šiat utkaných spolu z vlny a ľanu.

Bible21

11 Ne­ob­lékej si látku z dvo­jího vlák­na, ze směsi vlny a lnu.