Roháček5. Mojžišova10,22

5. Mojžišova 10:22

Deuteronomium

V počte sedemdesiat duší od­išli tvoji ot­covia dolu do Egyp­ta, a teraz ťa rozm­nožil Hos­podin, tvoj Bôh, že ťa je ako hviezd na nebesiach čo do množs­tva.


Verš v kontexte

20 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať. 21 On je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videly tvoje oči. 22 V počte sedemdesiat duší od­išli tvoji ot­covia dolu do Egyp­ta, a teraz ťa rozm­nožil Hos­podin, tvoj Bôh, že ťa je ako hviezd na nebesiach čo do množs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

22 V počte sedemdesiat duší od­išli tvoji ot­covia dolu do Egyp­ta, a teraz ťa rozm­nožil Hos­podin, tvoj Bôh, že ťa je ako hviezd na nebesiach čo do množs­tva.

Evanjelický

22 Tvojich ot­cov bolo len sedem­desiat, keď došli do Egyp­ta, a teraz ťa Hos­podin, tvoj Boh, rozm­nožil ako hviez­dy nebes­ké.

Ekumenický

22 Tvojich ot­cov bolo len sedem­desiat, keď šli do Egyp­ta, a teraz ťa Hos­podin, tvoj Boh, rozm­nožil ako nebes­ké hviez­dy.

Bible21

22 Tvo­ji ot­cové se­stou­pi­li do Egyp­ta v poč­tu se­dm­desá­ti osob, ale Hos­po­din, tvůj Bůh, tě tak roz­množil, že je vás teď jako hvězd na ne­bi.