Roháček5. Mojžišova10,21

5. Mojžišova 10:21

Deuteronomium

On je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videly tvoje oči.


Verš v kontexte

20 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať. 21 On je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videly tvoje oči. 22 V počte sedemdesiat duší od­išli tvoji ot­covia dolu do Egyp­ta, a teraz ťa rozm­nožil Hos­podin, tvoj Bôh, že ťa je ako hviezd na nebesiach čo do množs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 On je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videly tvoje oči.

Evanjelický

21 On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hroz­né veci, ktoré si videl na vlast­né oči.

Ekumenický

21 On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý pre teba urobil tieto veľké a hroz­né veci, ktoré si videl na vlast­né oči.

Bible21

21 To on je tvou chlou­bou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi vi­děl, jak ve­liké a hroz­né věci pro tebe vy­ko­nal.