Roháček2. Timoteovi4,12

2. Timoteovi 4:12

Tychika som po­slal do Efezu.


Verš v kontexte

11 Lukáš je samot­ný so mnou. Mar­ka poj­mi a do­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe. 12 Tychika som po­slal do Efezu. 13 Plášť, ktorý som nechal v Tro­ade u Kar­pa, vez­mi, keď poj­deš sem, aj knihy, naj­mä per­gament.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Tychika som po­slal do Efezu.

Evanjelický

12 Tychika som po­slal do Efezu.

Ekumenický

12 Tychika som však po­slal do Efezu.

Bible21

12 (Tychika jsem to­tiž po­slal do Efesu.)