Evanjelický2. Timoteovi4,12

2. Timoteovi 4:12

Tychika som po­slal do Efezu.


Verš v kontexte

11 Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu. 12 Tychika som po­slal do Efezu. 13 Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Kar­pa v Tro­ade, aj knihy, naj­mä per­gameny.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Tychika som po­slal do Efezu.

Evanjelický

12 Tychika som po­slal do Efezu.

Ekumenický

12 Tychika som však po­slal do Efezu.

Bible21

12 (Tychika jsem to­tiž po­slal do Efesu.)