Roháček2. Jánov1,8

2. Jánov 1:8

Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu.


Verš v kontexte

7 Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist. 8 Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu. 9 Každý, kto ide ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha. Kto zo­stáva v učení Kris­tovom, ten má Otca i Syna.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu.

Evanjelický

8 Maj­te sa na po­zore, aby ste ne­stratili, na čom sme pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.

Ekumenický

8 Dávaj­te si po­zor, aby ste ne­stratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.

Bible21

8 Pro­to si dej­te po­zor, abychom ne­ztra­ti­li to, oč jsme usi­lova­li; nenech­me se připravit o plnou odpla­tu.