Roháček1. Korintským1,7

1. Korintským 1:7

takže ne­máte nedos­tat­ku v ni­ktorom dare milos­ti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

6 tak ako je svedoc­tvo Kris­tovo upev­nené medzi vami, 7 takže ne­máte nedos­tat­ku v ni­ktorom dare milos­ti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta, 8 ktorý vás aj upev­ní a za­chová až do kon­ca, bez­úhon­ných v deň našeho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ne­máte nedos­tat­ku v ni­ktorom dare milos­ti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

7 takže ne­máte nedos­tatok v nijakom dare milos­ti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista.