Ekumenický1. Korintským1,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Korintským 1:7

nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi, 7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta. 8 On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ne­máte nedos­tat­ku v ni­ktorom dare milos­ti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

7 takže ne­máte nedos­tatok v nijakom dare milos­ti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček