Bible211. Korintským1,7

1. Korintským 1:7

že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista.


Verš v kontexte

6 Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno, 7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista. 8 Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 takže ne­máte nedos­tat­ku v ni­ktorom dare milos­ti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

7 takže ne­máte nedos­tatok v nijakom dare milos­ti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček