EvanjelickýŽalmy95,8

Žalmy 95:8

Nezatv­rďte si srd­ce ako v Meribe, ako na púšti v deň Mas­sy ,


Verš v kontexte

7 Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pas­tvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!
8 Nezatv­rďte si srd­ce ako v Meribe, ako na púšti v deň Mas­sy ,
9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

8 neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,

Evanjelický

8 Nezatv­rďte si srd­ce ako v Meribe, ako na púšti v deň Mas­sy ,

Ekumenický

8 Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,

Bible21

8 ne­buď­te zatvrze­lí jako při vzpouře, jako v den pokušení teh­dy na pouš­ti,