EvanjelickýŽalmy95,9

Žalmy 95:9

kde ma po­kúšali vaši ot­covia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.


Verš v kontexte

8 Nezatv­rďte si srd­ce ako v Meribe, ako na púšti v deň Mas­sy ,
9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.
10 Štyrid­sať rokov ošk­livilo sa mi toto po­kolenie; Riekol som: Je to ľud blud­ného srd­ca a nech­ce po­znať moje ces­ty;

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.

Evanjelický

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.

Ekumenický

9 kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.

Bible21

9 když mě pokouše­li vaši otcové. Zkusili mě a vi­dě­li, co umím,