EkumenickýŽalmy95,8

Žalmy 95:8

Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,


Verš v kontexte

7 Veď on je náš Boh, my ľud jeho pas­tvy, ov­ce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas:
8 Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,
9 kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

8 neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,

Evanjelický

8 Nezatv­rďte si srd­ce ako v Meribe, ako na púšti v deň Mas­sy ,

Ekumenický

8 Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,

Bible21

8 ne­buď­te zatvrze­lí jako při vzpouře, jako v den pokušení teh­dy na pouš­ti,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček