EvanjelickýŽalmy52,5

Žalmy 52:5

Miluješ väčšmi zlé než dob­ré; hovoríš radšej lož ako prav­du. Sela.


Verš v kontexte

4 Skazu vy­mýšľaš, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!
5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré; hovoríš radšej lož ako prav­du. Sela.
6 Miluješ všet­ky zhub­né reči, ty jazyk pod­vod­ný!

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

5 Viacej miluješ zlé ako dob­ré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.

Evanjelický

5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré; hovoríš radšej lož ako prav­du. Sela.

Ekumenický

5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré, väčšmi lož než slová prav­dy. — Sela —

Bible21

5 Zlé víc než dob­ré miluješ, raději než prav­du mluvíš lež. sé­la