RoháčekŽalmy52,5

Žalmy 52:5

Viacej miluješ zlé ako dob­ré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.


Verš v kontexte

4 Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.
5 Viacej miluješ zlé ako dob­ré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.
6 Miluješ každú reč, k­torá je spôsob­ná pohltiť, a jazyk les­ti.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

5 Viacej miluješ zlé ako dob­ré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.

Evanjelický

5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré; hovoríš radšej lož ako prav­du. Sela.

Ekumenický

5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré, väčšmi lož než slová prav­dy. — Sela —

Bible21

5 Zlé víc než dob­ré miluješ, raději než prav­du mluvíš lež. sé­la