EvanjelickýŽalmy52,4

Žalmy 52:4

Skazu vy­mýšľaš, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!


Verš v kontexte

3 Čože sa honosíš zlom, ty hr­dina? Milosť Božia tr­vá každý deň.
4 Skazu vy­mýšľaš, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!
5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré; hovoríš radšej lož ako prav­du. Sela.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.

Evanjelický

4 Skazu vy­mýšľaš, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!

Ekumenický

4 Vy­mýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!

Bible21

4 Záhu­bu chys­táš svým jazykem, tou os­trou břitvou pácháš lest.