EvanjelickýŽalmy146,4

Žalmy 146:4

Keď jeho duch vy­j­de, on vráti sa do zeme; jeho úmys­ly zanik­nú v ten is­tý deň.


Verš v kontexte

3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet po­moci.
4 Keď jeho duch vy­j­de, on vráti sa do zeme; jeho úmys­ly zanik­nú v ten is­tý deň.
5 Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

4 Vy­j­de jeho duch, na­vráti sa do svojej zeme; v ten is­tý deň za­hynuly jeho úmys­ly.

Evanjelický

4 Keď jeho duch vy­j­de, on vráti sa do zeme; jeho úmys­ly zanik­nú v ten is­tý deň.

Ekumenický

4 Keď vy­j­de z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň pad­nú ich plány.

Bible21

4 Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmys­ly se roz­plynou v ten den.