EvanjelickýSkutky15,32

Skutky 15:32

Skutky apoštolov

Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami.


Verš v kontexte

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa tomu na­pomenutiu. 32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami. 33 Nejaký čas strávili tam, po­tom ich bratia pre­pus­tili v po­koji k tým, čo ich po­slali.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

32 A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali.

Evanjelický

32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami.

Ekumenický

32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi.

Bible21

32 Juda se Si­la­sem (kteří byli také pro­ro­ci) pak mno­ha slovy po­vzbu­zova­li a po­si­lova­li bra­t­ry.