EvanjelickýPríslovia21,13

Príslovia 21:13

Kto si za­pcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedos­tane sa mu od­povede.


Verš v kontexte

12 Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.
13 Kto si za­pcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedos­tane sa mu od­povede.
14 Dar daný v taj­nos­ti krotí hnev a ú­platok spoza ňadier prud­kú zlosť.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 Ten, kto za­pcháva svoje ucho, aby ne­počul kriku chudob­ného, bude tiež raz volať, ale nebude vy­slyšaný.

Evanjelický

13 Kto si za­pcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedos­tane sa mu od­povede.

Ekumenický

13 Kto si ucho za­pcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vy­počutý.

Bible21

13 Kdo dělá, že nes­lyší vo­lání ubožáka, nebude vy­s­lyšen, až bude vo­lat sám.