EvanjelickýPríslovia21,14

Príslovia 21:14

Dar daný v taj­nos­ti krotí hnev a ú­platok spoza ňadier prud­kú zlosť.


Verš v kontexte

13 Kto si za­pcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedos­tane sa mu od­povede.
14 Dar daný v taj­nos­ti krotí hnev a ú­platok spoza ňadier prud­kú zlosť.
15 Pri­sluhovanie práva pôsobí radosť spravod­livému, ale činiteľom ne­právos­ti hrôzu.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 Dar v skrytos­ti krotí hnev a ú­plat­ný dar v lone krutú prch­livosť.

Evanjelický

14 Dar daný v taj­nos­ti krotí hnev a ú­platok spoza ňadier prud­kú zlosť.

Ekumenický

14 Dar v skrytosti krotí hnev, ú­platok vo vrec­ku prud­kú zlosť.

Bible21

14 Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úpla­tek i velkou zuřivost.