EvanjelickýPríslovia21,12

Príslovia 21:12

Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.


Verš v kontexte

11 Keď tres­tajú po­smešníka, pros­tý zmúd­rie, a keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.
12 Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.
13 Kto si za­pcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať, a nedos­tane sa mu od­povede.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Spraved­livý sa učí na dome bez­božníka, keď Bôh podvracia bez­božných ­vr­hajúc ich do zlého.

Evanjelický

12 Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.

Ekumenický

12 Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.

Bible21

12 Sprave­dlivý se učí na do­mě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost.