Evanjelický4. Mojžišova1,21

4. Mojžišova 1:21

Numeri

bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných.


Verš v kontexte

20 Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov 21 bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných. 22 Šimeón­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všet­kých mužov od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 ich počítaných, z po­kolenia Rúbenov­ho, štyrid­saťšesť tisíc päťs­to.

Evanjelický

21 bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných.

Ekumenický

21 Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to.

Bible21

21 poko­lení Ru­ben čítalo 46 500 mužů.