Roháček4. Mojžišova1,21

4. Mojžišova 1:21

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Rúbenov­ho, štyrid­saťšesť tisíc päťs­to.


Verš v kontexte

20 A bolo synov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raelov­ho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 21 ich počítaných, z po­kolenia Rúbenov­ho, štyrid­saťšesť tisíc päťs­to. 22 Synov Sime­onových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 ich počítaných, z po­kolenia Rúbenov­ho, štyrid­saťšesť tisíc päťs­to.

Evanjelický

21 bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných.

Ekumenický

21 Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to.

Bible21

21 poko­lení Ru­ben čítalo 46 500 mužů.