EvanjelickýMarek1,44

Marek 1:44

Evanjelium podľa Mareka

Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom.


Verš v kontexte

43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami: 44 Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom. 45 On však, len čo od­išiel, všade hovoril o tom a roz­hlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta, ale býval von na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k Nemu od­všadiaľ.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 a riekol mu: Hľaď, aby si ni­komu ne­povedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoc­tvo.

Evanjelický

44 Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom.

Ekumenický

44 Po­vedal mu: Hľaď, aby si ni­komu nič ne­povedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očis­tenie, ako pri­kázal Mojžiš — im na svedec­tvo.

Bible21

44 „­Dej po­zor, abys niko­mu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obě­tuj za své očištění dar, který přikázal Mo­jžíš, na svě­de­ctví pro ně.“