Bible21Marek1,44

Marek 1:44

„­Dej po­zor, abys niko­mu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obě­tuj za své očištění dar, který přikázal Mo­jžíš, na svě­de­ctví pro ně.“


Verš v kontexte

43 Ježíš ho pak ihned po­slal pryč s přísným va­rováním: 44 „­Dej po­zor, abys niko­mu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obě­tuj za své očištění dar, který přikázal Mo­jžíš, na svě­de­ctví pro ně.“ 45 On ale šel a za­čal hodně mlu­vit a roz­hlašovat tu věc tak, že Ježíš už ne­mohl veřejně vejít do měs­ta, ale zůstával venku na opuštěných mís­tech. A li­dé se k ně­mu scháze­li ode­všad.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 a riekol mu: Hľaď, aby si ni­komu ne­povedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoc­tvo.

Evanjelický

44 Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom.

Ekumenický

44 Po­vedal mu: Hľaď, aby si ni­komu nič ne­povedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očis­tenie, ako pri­kázal Mojžiš — im na svedec­tvo.

Bible21

44 „­Dej po­zor, abys niko­mu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obě­tuj za své očištění dar, který přikázal Mo­jžíš, na svě­de­ctví pro ně.“

Bible21Marek1,44

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček