EvanjelickýMarek1,31

Marek 1:31

Evanjelium podľa Mareka

(Ježiš) pri­stúpil k nej, chytil ju za ruku a zo­dvihol. Horúčka jej pre­stala a ona im po­sluhovala.


Verš v kontexte

30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke, a hneď Mu po­vedali o nej. 31 (Ježiš) pri­stúpil k nej, chytil ju za ruku a zo­dvihol. Horúčka jej pre­stala a ona im po­sluhovala. 32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 A pri­stúpiac po­z­dvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opus­tila horúčka, a po­sluhovala im.

Evanjelický

31 (Ježiš) pri­stúpil k nej, chytil ju za ruku a zo­dvihol. Horúčka jej pre­stala a ona im po­sluhovala.

Ekumenický

31 Ježiš k nej pri­stúpil, chytil ju za ruku a po­mohol jej vstať. Horúčka ju opus­tila a ona ich ob­sluhovala.

Bible21

31 Přistou­pil, vzal ji za ruku a zve­dl ji. Ho­rečka ji opusti­la a ona je za­ča­la ob­s­luhovat.