EvanjelickýMarek1,32

Marek 1:32

Evanjelium podľa Mareka

Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi


Verš v kontexte

31 (Ježiš) pri­stúpil k nej, chytil ju za ruku a zo­dvihol. Horúčka jej pre­stala a ona im po­sluhovala. 32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi 33 a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami,

Evanjelický

32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi

Ekumenický

32 Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi.

Bible21

32 Večer po zápa­du slun­ce k ně­mu při­nes­li všech­ny ne­mo­cné a po­se­dlé.