EvanjelickýMarek1,30

Marek 1:30

Evanjelium podľa Mareka

Šimonova tes­tiná ležala v horúčke, a hneď Mu po­vedali o nej.


Verš v kontexte

29 Len čo vy­šli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonov­ho a On­drejov­ho. 30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke, a hneď Mu po­vedali o nej. 31 (Ježiš) pri­stúpil k nej, chytil ju za ruku a zo­dvihol. Horúčka jej pre­stala a ona im po­sluhovala.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 A Šimonova svok­ra ležala v horúčke, a hneď mu po­vedali o nej.

Evanjelický

30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke, a hneď Mu po­vedali o nej.

Ekumenický

30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej po­vedali.

Bible21

30 Ši­mo­nova tchyně tam leže­la v ho­rečce, a tak mu o ní hned řek­li.