EvanjelickýMalachiáš3,12

Malachiáš 3:12

Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí.


Verš v kontexte

11 Po­hrozím pre vás kobyl­kám, takže vám ne­skazia plodiny zeme, a vinič vám nebude ne­plod­ný na poli - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 13 Pri­sil­né sú mi vaše slová - vraví Hos­podin - a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe?

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

12 Všech­ny náro­dy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nád­herná, praví Hos­po­din zástupů.