Evanjelický3. Mojžišova25,21

3. Mojžišova 25:21

Leviticus

dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky.


Verš v kontexte

20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať, 21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôs­mom roku, budete jesť zo starej úrody až do deviateho roku; po­kiaľ nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.

Evanjelický

21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky.

Ekumenický

21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky.

Bible21

21 Šestého roku na vás sešlu ta­kové požeh­nání, že země vy­dá úro­du na tři roky!