EvanjelickýJeremiáš38,22

Jeremiáš 38:22

Aj­hľa, všet­ky ženy, ktoré os­tali v paláci jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Za­vied­li a pre­moh­li ťa tvoji dob­rí priatelia; keď ti v blate uviaz­li nohy, od­vrátili sa preč.


Verš v kontexte

21 Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hos­podin: 22 Aj­hľa, všet­ky ženy, ktoré os­tali v paláci jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Za­vied­li a pre­moh­li ťa tvoji dob­rí priatelia; keď ti v blate uviaz­li nohy, od­vrátili sa preč. 23 Všet­ky tvoje ženy i tvojich synov vy­vedú k Chal­dej­com; ani ty im ne­unik­neš z rúk, ale babylon­ský kráľ ťa chytí a toto mes­to spáli.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľa, všet­ky ženy, ktoré po­zos­taly v dome jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa, a ony samy povedia: Zvied­li ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia; tvoje nohy sú ponorené v bah­ne, uhly nazad.

Evanjelický

22 Aj­hľa, všet­ky ženy, ktoré os­tali v paláci jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Za­vied­li a pre­moh­li ťa tvoji dob­rí priatelia; keď ti v blate uviaz­li nohy, od­vrátili sa preč.

Ekumenický

22 Všet­ky ženy, ktoré zo­stanú v dome jud­ského kráľa, vy­vedú ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Zvábili ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia, no keď ti nohy uviaz­li v blate, oni sa stiah­li späť.

Bible21

22 Hle, všech­ny že­ny, které zůstaly v paláci jud­ského krále, bu­dou vy­ve­de­ny k ve­li­te­lům babylon­ského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a pře­moh­li tě­ti tví věrní přátelé. Když jsi teď uvá­zl v blátě, odvrátili se od tebe!‘