EvanjelickýJeremiáš38,21

Jeremiáš 38:21

Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hos­podin:


Verš v kontexte

20 Jeremiáš na to po­vedal: Ne­vydajú ťa. Po­slúch­ni Hos­podina v tom, čo ti zves­tujem; dob­re sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive. 21 Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hos­podin: 22 Aj­hľa, všet­ky ženy, ktoré os­tali v paláci jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Za­vied­li a pre­moh­li ťa tvoji dob­rí priatelia; keď ti v blate uviaz­li nohy, od­vrátili sa preč.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale keď odo­prieš vy­j­sť, toto je slovo, ktoré mi ukázal Hos­podin:

Evanjelický

21 Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hos­podin:

Ekumenický

21 V prípade, že budeš od­mietať vzdať sa, zjavil mi Hos­podin toto slovo:

Bible21

21 Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hos­po­din ukázal: