EvanjelickýJán1,42

Ján 1:42

Evanjelium podľa Jána

a pri­viedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš po­zrel naňho, po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter .


Verš v kontexte

41 Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus), 42 a pri­viedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš po­zrel naňho, po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter . 43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Na­sleduj ma!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný).

Evanjelický

42 a pri­viedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš po­zrel naňho, po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter .

Ekumenický

42 Pri­viedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho za­hľadel a po­vedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.

Bible21

42 a přive­dl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a ře­kl: „­Ty jsi Ši­mon, syn Janův. Bu­deš se jmenovat Kéfa“ (což se překládá Petr).