RoháčekJán1,42

Ján 1:42

Evanjelium podľa Jána

Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný).


Verš v kontexte

41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra. 42 Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný). 43 A pri­viedol ho k Ježišovi. A Ježiš po­zrúc na neho po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v pre­klade: Peter čiže Skala).

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný).

Evanjelický

42 a pri­viedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš po­zrel naňho, po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter .

Ekumenický

42 Pri­viedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho za­hľadel a po­vedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.

Bible21

42 a přive­dl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a ře­kl: „­Ty jsi Ši­mon, syn Janův. Bu­deš se jmenovat Kéfa“ (což se překládá Petr).

RoháčekJán1,42