EvanjelickýEfezským5,14

Efezským 5:14

lebo všet­ko, čo sa stáva zjav­ným, je svet­lo. Pre­to hovorí: Pre­buď sa, kto spíš, vstaň z mŕt­vych a za­skvie sa ti Kris­tus.


Verš v kontexte

13 Všet­ko, čo svet­lo od­haľuje, stáva sa zjav­ným, 14 lebo všet­ko, čo sa stáva zjav­ným, je svet­lo. Pre­to hovorí: Pre­buď sa, kto spíš, vstaň z mŕt­vych a za­skvie sa ti Kris­tus. 15 Prís­ne teda dbaj­te, ako ob­cujete, nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to hovorí: Pre­buď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕt­vych, a bude ti svietiť Kris­tus.

Evanjelický

14 lebo všet­ko, čo sa stáva zjav­ným, je svet­lo. Pre­to hovorí: Pre­buď sa, kto spíš, vstaň z mŕt­vych a za­skvie sa ti Kris­tus.

Ekumenický

14 Veď všet­ko, čo je zjav­né, je svet­lo. Pre­to je po­vedané: Pre­buď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kris­tus.

Bible21

14 a všech­no, co vy­chází naje­vo, se stává jasným. Pro­to se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrt­vý­cha za­září ti Kristus!“