EvanjelickýEfezským5,15

Efezským 5:15

Prís­ne teda dbaj­te, ako ob­cujete, nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri.


Verš v kontexte

14 lebo všet­ko, čo sa stáva zjav­ným, je svet­lo. Pre­to hovorí: Pre­buď sa, kto spíš, vstaň z mŕt­vych a za­skvie sa ti Kris­tus. 15 Prís­ne teda dbaj­te, ako ob­cujete, nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri. 16 Vy­kupuj­te čas, lebo dni sú zlé.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Teda hľaďte, jako by ste sa správ­ne chovali, nie ako ne­múd­ri, ale jako múd­ri,

Evanjelický

15 Prís­ne teda dbaj­te, ako ob­cujete, nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri.

Ekumenický

15 Dávaj­te si teda dob­rý po­zor, ako si počínate; nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri.

Bible21

15 Peč­livě dbej­te na to, jak ži­jete: ne­chovej­te se jako hlupáci, ale jako moud­ří li­dé.