Evanjelický5. Mojžišova10,18

5. Mojžišova 10:18

Deuteronomium

pri­sluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb i odev.


Verš v kontexte

17 Lebo Hos­podin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, moc­ným a hroz­ným, ktorý ni­koho ne­up­red­nos­tňuje a ne­prijíma ú­plat­ky; 18 pri­sluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb i odev. 19 Pre­to miluj­te cudzin­ca, veď aj vy ste boli cudzin­cami v Egyp­te.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorý činí súd siroty a vdovy a miluje po­hos­tína dávajúc mu chlieb a odev.

Evanjelický

18 pri­sluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb i odev.

Ekumenický

18 ale za­stáva sirotu i vdovu, miluje cudzin­ca a dáva mu chlieb a odev.

Bible21

18 Zjednává právo si­ro­tku a vdově, mi­lu­je přis­těhoval­ce, a tak jej kr­mí a šatí.